Nav hindret gjensyn med døende søster på feilaktig grunnlag

Da Anne Britt Rage fikk brevet fra Nav, ringte hun for å spørre om de virkelig mente at en voksen kvinne på 50 år ikke skulle få besøke sin alvorlig syke søster i et annet land. Lovanvendelsen de viste til, har nå vist seg å være gal.

– Jeg sitter her med en følelse av å ha blitt skikkelig lurt. Det er så man nesten ikke kan tro det er mulig, utbryter Anne-Britt Rage.

På grunn av Navs avslag fikk hun aldri se søsteren igjen.

Et avslag som det nå har vist seg at de egentlig ikke hadde dekning for. De har feilpraktisert EØS-regelverket i en årrekke – og i hvert fall siden 2012. Da kunstneren fra Drammen skjønte hva dette innebar ringte hun VG, som publiserte Rages historie onsdag kveld.

De som adlød

Til Dagsavisen Fremtiden forteller Rage at hun ønsket at folk skulle få høre om det som hendte henne, fordi Navs feiltolkning av reglene har rammet langt flere enn de som fikk krav om tilbakebetaling – eller til og med ble dømt til fengselsstraffer, fordi de hadde oppholdt seg i et annet EØS-land mens de fikk sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller pleiepenger fra Nav.

Trolig har mange flere pliktoppfyllende gitt Nav beskjed om at de har vært utenlands – og dermed tapt stønaden for denne perioden, mens andre ikke hadde råd til dette, og derfor ble hjemme.

Rages tap var dog større. Kort tid etter avslaget, ble søsteren så syk at hun mistet taleevnen. Hun satt i en rullestol til hun døde høsten 2018.

– Jeg synes det er en stor påkjenning å stå fram, men jeg håper at det kan føre til at flere som meg – som innrettet seg etter Navs bestemmelser – også blir hørt. Vi er veldig mange som har tapt på det Nav har gjort her.

Mye ubesvart

Da Rage gikk sykemeldt hadde hun ingen annen inntekt, og hun hadde heller ingen oppsparte midler. Selv om hun er kunstutdannet i Wien og ved Statens Kunstakademi i Oslo, har en cand.mag. med idéhistorie mellomfag fra Universitetet i Oslo og en master i Internasjonale studier ved Peace Research Institute of Oslo og Universitetet i Stellenbosch i Sør-Afrika, mottar hun knapt noen direktørlønn som frisk og arbeidende heller.

Og som alenemor kunne hun ikke risikere å miste å sykepengene, ved å gjøre som så mange andre – og bare reise likevel.

– Avslaget var bare en halvsides gjengivelse av lover og regler. Det var helt umenneskelig. Jeg er altså en godt voksen kvinne, på over 50 år, og så skal Nav bestemme at jeg ikke får besøke min døende søster. Nå må jeg gå resten av livet med alle de ubesvarte spørsmålene jeg aldri fikk stilt henne. Jeg har grått så mye over dette, jeg er helt ferdig.

LES OGSÅ: – Dette er bare toppen av et digert isfjell av Nav-feil

Uavhengig gransking

Da Rage fikk brevet fra Nav, ringte hun for å spørre om de virkelig mente det de skrev.

Saksbehandleren hun fikk snakke med måtte pent forholde seg til reglene – og kunne ikke hjelpe.

– Jeg synes synd på de Nav-ansatte som faktisk prøver å gjøre sitt beste, men som hindres av stivbeinte og inhumane regler. Og nå virker det som om Frp og Sp vil slå politisk mynt på denne saken, ved å hevde at det er rett kreve at folk som mottar stønad må holde seg hjemme. I en global verden, der svært mange av oss har både slektninger og nære venner utenfor Norges grenser, kan man faktisk ikke låse folk til landet på den måten. Det er helt uhørt.

LES OGSÅ: Frykter aggressive Nav-brukere: – Mange er nok bekymret for måten det smeller på

Anne-Britt Rage understreker at hun ikke har noe ønske om å kreve noen form for erstatning fra Nav, ei heller ha noe med dem å gjøre. Det bringer uansett ikke søsteren tilbake.

– Hvordan skulle jeg på noen måte kunne stole på Nav nå? Og de skal liksom få etterforske seg selv? Denne saken er så alvorlig, at det må en uavhengig organisasjon til – og gjerne en med tilhørighet utenfor Norge. Her er Norge er forholdene for små, og det er altfor mange som kjenner hverandre.

Ytelsesdirektør Kjersti Monland i NAV svarer på spørsmål fra VG om Rages sak slik:

– Hver enkelt sak må gjennomgås og sjekkes grundig av egen innsatsgruppe som er nedsatt for dette formålet. De som mener at de er berørt av saken kan melde fra til kontaktsenteret vårt på telefon 555 53 333, sier hun.

LES OGSÅ:Flere feilaktig dømt for trygdesvindel også i Drammen