Kongstanken er å skape det smarteste bygget i den smarteste byen

Allerede i august starter byggingen av landemerket Portalen på Strømsø, som skal stå ferdig i 2021.

 

– Portalen skal bli krona på verket på Union Brygge, sier prosjektsjef Morten Gregertsen fra Union Eiendomsutvikling.

Lund + Slaatto arkitekter har tegnet bygget, som er utformet med tanke på å skape et nytt urbant plassrom på Union i Drammen. Sammen med de tilstøtende byggene, blant annet Brodahlsbygget, er målet å skape et levende byrom preget av aktivitet og interessant arkitektur.

Det er Union Eiendomsutvikling AS som har igangsatt prosjektet. Sluttresultatet skal bli et nyskapende kontorbygg, konstruert som en portal som spenner mellom ny og gammel bebyggelse.

Ikke billigste løsning

Den høyst luftige bygningen skal ramme inn det nye byrommet, uten å blokkere utsikten til åssidene i Drammen. Bygget vil være på sju etasjer, hvor de fire første vil stå på bakken. De resterende tre vil gå over det nåværende Brodahlsbygget og tett inntil NAV-bygget.

«Bygget er strukturert og utformet med utgangspunkt i optimale og utprøvde dimensjoner for moderne kontorbygg, hvilket gir størst mulig grad av fleksibilitet og arealeffektivitet», skriver arkitektene på sine hjemmesider.

– Økonomisk sett er det ikke lurt å bygge den åpningen, det er bare fint å se på. En kasse med utleiemuligheter under ville vært det rasjonelle, konstaterer Gregertsen.

Hva «Portalen» skal huse er fortsatt usikkert. Men prosjektsjefen har et håp om at bygget skal brukes til noe innenfor innovasjonskultur.

– Det hadde vært morsomt å fylle Portalen med noe innenfor software og "the internet of things". Litt Silicon Valley-aktig, sier han, og refererer til megatrenden "tingenes internett" (IoT): når identifiserbare gjenstander utstyrt med elektronikk, sensorer, programvare og nettverk er i stand til å koble seg til hverandre og utveksle data.

– Vi vil gjøre ting med teknologien i bygget som bygger oppunder nettopp "IoT", som  å fortløpende telle hvor mange som går i trappa kontra hvor mange som tar heisen. Drammen har hatt et motto om å bli "den smarteste byen", og vi jobber utfra at Portalen kan bli "det smarteste bygget i den smarteste byen". Kongstanken her er å få til en innovasjonskultur, sier Gregersen, inspirert av barna som allerede sitter et steinkast unna på Drammensbiblioteket og koder i "Kidsa koder"-klubb.

I likhet med Glitre Energi-bygget («Smaragden»), kommer også Portalen til å bli utstyrt med solcellepaneler på ytterveggene. Slik vil bygningen kunne produsere sin egen energi. På undersiden av bygget vil det komme en paviljong som vil være åpen for offentligheten. Eiendomsutviklerne ser på mulighetene for å få en slags servering dit, kanskje spesielt med tanke på salg til kontorene over.

– Men det skal være noe mer enn bare en kantine, legger Gregertsen til.

Periodevis støy

Første spadetak – til det som skal bli Portalen, blir tatt allerede rett etter sommerferien. Da skal aller først lagertilbygget til Brodahlsbygget rives.

– Tilbygget skal rives med gravemaskin og «klype», så det vil nok sannsynligvis bli litt rystelser og støy i perioder, advarer Stein Andre Vestskog, prosjektleder i Strøm Gundersen Entreprenør AS.

Arbeidet på «Portalen» skal etter planen starte i midten av august og holde på fram til mai 2021. Da skal de høytsvevende kontorlokalene stå klare til bruk.